Maanantai 18.10.2010

Moni odottaa siirtoelintä
Kävin viime lauantaina 16.10 Munuais- ja maksayhdistyksen järjestöpäivillä Oulussa Holiday Inn hotellissa ja sieltä tarttui kynääni seuraavanlaista tärkeää tietoa, joka on menossa myös lehdessä julkaistavaksi. Minulla itsellä on ollut jo pitkään elinluovutuskortti täytettynä lompakossani.
Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry eli Pomsi juhli toimintansa 40-vuotista taivalta Oulussa perjantaina 15.10.  Pomsi on alueellinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka toimii eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja heidän läheistensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana.

Juhlapuheessa sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Marjatta Linnanvuo korosti uusien hoitomuotojen ja lääkkeiden, esimerkiksi hyljinnän ehkäisevien aineiden, tuoneen valtavan parannuksen sekä munuais- että maksasairauksien sekä elinsiirtojen hoitoon.  Munuais- ja maksaliitolla ja alueellisilla yhdistyksillä on ollut oma tärkeä osuutensa potilaiden edunvalvonnan, vertaistuen ja koulutuksen saralla.

Munuais- ja maksaliiton tervehdyksen juhlaan toi liittohallituksen puheenjohtaja Maija Piitulainen Suolahdesta. Itsekin munuaissiirron 16 vuotta sitten kokenut Piitulainen korosti alueellisen toiminnan tarpeellisuutta.

40-vuotisjuhla oli Suomen Munuais- ja maksaliiton järjestöpäivien yhteydessä, jossa OYS osastonylilääkäri, dosentti Risto Ikäheimo kertoi Suomessa olevan 1700 dialyysipotilasta ja määrä kasvaa koko ajan. Toimivalla munuaissiirteellä elää lähes 2500 henkilöä. Uuden elinluovutusta koskevan lain tultua viime elokuussa voimaan, uskotaan sen tuovan helpotutusta siirrettävien munuaisten pulaan ja kaikkien elinsiirtojen lisääntyvän.

Ikäheimo toivoi hyvin toimivan terveydenhuollon rinnalle tarvittavan laajan yhteiskunnallisen liikkeen terveystietoisesta ajattelusta, jonka tulisi tavoittaa erityisesti nuoret ja 20-40-vuotiaat miehet maakunnan perukoita myöten.

Järjestöpäivillä oli esillä Euroopan elinsiirtopäivä lauantaina 23.10. Siinä kampanjoidaan, että yhä useampi suomalainen täyttäisi elinluovutuskortin ja kertoisi oman kantansa läheisilleen.

Päiville osallistuneet, munuais- tai maksasiirron kokeneet Risto Näpänkangas Vaalasta, Merja Männistö Muhokselta, Saara Lassila Raahesta ja Maija Piitulainen Äänekoskelta toivovat, että useampi suomalainen sanoisi KYLLÄ elinluovutukselle ja tällä tavalla olisi pelastamassa ihmishenkiä.