Arvoseminaarissa Riitta Uosukaista kuuntelemassa tiistai 4.5.2010

Arvoseminaari

Osallistuin viime viikolla Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien järjestämään

yrittäjille tarkoitettuun arvoseminaariin. Siellä oli puhujana mm.

valtioneuvos Riitta Uosukainen. Hänellä oli valoisaa tekstiä. Hän sanoi

haluavansa jakaa voimaa ja energiaa yrittäjille sekä levittää iloa.

Kirjailija Petri Niskanen piti hyvän luennon, jossa hän otti esimerkiksi

Samurai -kulttuurin Japanista. Hän ei toki ihannoinut heidän

sotaisuuttaan, vaan heidän hyviä arvoja ja periaatteitaan, joita olivat

mm. Rehellisyys, säädyllinen käytös, rohkeus, kunnia, myötätunto

kanssaihmisiin, velvollisuuden tunto ystäviä kohtaan. Olipa

mielenkiintoinen luento ja tilaisuudessa kiva ja mukava tunnelma. Kuvien

ottaminen tällaisessa tilaisuudessa ei tuntunut työlle ja itsekin sain

sieltä Hyvää Oloa ja virkistystä. Tapasin toki myös tuttuja yrittäjiä ja

heitä oli kiva väliajalla jututtaa.