Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Rovaniemellä

Olin viime lokakuun viimeisenä viikonvaihteessa perjantaista sunnuntaihin Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Rovaniemellä Suomen Yrittäjien tiedotusosaston kutsumana lehtimiehenä. Tein juttuja eri aluejärjestöjen lehtiin ympäri Suomea. Tekemäni lehti juttu levisi laskelmieni mukaan yli 100 000 yritykseen ympäri Suomea. Otin sieltä myös valokuvia joka tilanteesta ja niitä olen lähettänyt ja vielä lähetän ainakin 100 eri paikkaan Suomessa. Päivät olivat todella mielenkiintoiset ja kuvaaminen ja lehtijutun tekeminen ei tuntunut työlle ollenkaan. Tässä laatimani yhteenveto päivistä:

”Yrittäjä maailman matkassa” oli teemana 24.-26.10 Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Rovaniemellä. Päiville osallistui noin 1500 henkeä. Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja, hammaslääkäri Jarkko Wuorinen Savonlinnasta. Hän tuli valituksi kuusi vuotta puheenjohtajana toimineen Eero Lehden tilalle. Samana aikana Wuorinen toimi koko ajan varapuheenjohtajana ja hän mainitsikin kiitospuheessaan, että pitkäaikainen aktiivinen varapuheenjohtajan työ kasvatti hänet puheenjohtajan tehtävään. Hyvinkäällä asuva tilitoimistoyrittäjä Antti Rantalainen tarjosi viidestä puheenjohtajaehdokkaasta kovimman vastuksen äänten jakautuessa Wuorisen hyväksi 986 – 928. Ensi töikseen uusi puheenjohtaja aikoo laittaa työryhmän miettimään Suomen Yrittäjien sääntöjen muuttamista siten, että aluejärjestöjen valta hallituksen työskentelyssä vahvistuu vastaamaan niiden maksuosuutta.

Puheenjohtajakisaan osallistuivat myös Pirkko Keskinen Turusta, Jorma Luoma Kauhavalta ja Erkki K. Mäkinen Vammalasta.

Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Jorma Kortesoja Oulaisista, Mauri Kivistö Tampereelta ja Kirsi Åkerlund Espoosta. Ainoana entisenä varapuheenjohtajana puheenjohtajistossa jatkaa Simo Räihä Lahdesta. Varapuheenjohtajaehdokkaina olivat myös Anne Suominen Eurasta, Jorma Luoma Kauhavalta ja Reeta Laitinen Ylitorniolta.

Verokevennyksillä elvytetään taloutta

Liittokokous käsitteli Suomen taloustilannetta ja toivoi, että veronkevennyksiä voidaan pitää ensisijaisena keinona elvyttää taloutta yleisen laskusuhdanteen vallitessa. Yritysten rahoitustilanteen helpottamiseksi on tuettava erityisrahoituslaitosten, erityisesti Finnveran, mahdollisuuksia myöntää yritysluottoja. Investointien rahoituksen tulee jatkua, jotta yritykset voivat hyödyntää tulevan noususuhdanteen terveessä toimintakunnossa. Tienpidon määrärahoja tulisi nostaa huomattavasti, mikä parantaisi kilpailukykyä pitkällä aikavälillä ja antaisi työtä alan yrityksille. Myös julkisia rakennusinvestointeja on mahdollista aikaistaa, kunhan pidetään huoli kuntien rahoituksen saatavuudesta.

Suomen Yrittäjät kiinnittää huomiota myös siihen, että järjestön ehdottama työmarkkinajärjestelmän muutos, ns. joustoturvates-malli, edesauttaisi yrityksiä pitämään työvoimaansa. Malli antaisi myös mahdollisuudet paikallisesti sovittavien parhaiden käytäntöjen kautta työssäjaksamisen ja tuottavuuden myönteiseen kehitykseen.

Yrittäjäpäivien juhlapuhuja, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen toivoi vienninedistämismatkoihinsa mukaan myös pienyrittäjiä. Hän korosti lähialueyhteistyön merkitystä.

– Edellinen hallitus aikoi tätä supistaa, mutta itse haluan laaja-alaisen yhteistyön jatkuvan, hän totesi. Yritysten tulevaan työvoimapulaan Väyrynen toi ulkomaisen työvoiman palkkaamisen vaihtoehtona alihankintapalvelujen ostamista ulkomailta.

- Kehitysyhteistyössä köyhyyden poistamiseksi kaikkein tehokkain tapa on tukea tuotannollista toimintaa harjoittavia yksityisyrityksiä. Tämä on tehtävä kunkin kehitysmaan kanssa yhteistyössä siten, että suomalaiset toimijat ovat siinä mahdollisimman paljon mukana. Samoin suomalaiset elinkeino- ja yrittäjäjärjestöt voisivat tukea ja auttaa kunkin kehitysmaan elinkeinojärjestöjen ponnistuksia köyhyyden poistamisessa.

Väyrynen uskoo yrittäjyyden olevan synnynnäinen lahja, jota kannattaa vaalia menestyksen saavuttamiseksi.

Yritysten kasvulle luotava mahdollisuudet

Toimitusjohtaja Jussi Järventaus kertoi, että ensi vuoden toiminnassa tavoitteena tulee olemaan entistä parempien mahdollisuuksien luominen yritysten kasvulle. Työvoiman saatavuuden parantaminen, työn tuottavuuden kehittäminen ja työllistämisen helpottaminen tulevat olemaan keskeisiä tavoitteita. Verojärjestelmää tulee kehittää siten, että yrittämisen ja työnteon kannusteet paranevat sekä yrittäjien sosiaaliturvassa vielä olevat puutteet pitää pystyä korjaamaan. Yrittäjäjärjestö tulee vaikuttamaan ilmasto- ja energiapolitiikkaan siten, että yrittäjien kustannukset ja velvoitteet pysyvät kohtuullisina.

Valtakunnalliset Yrittäjäpalkinnot jaettiin 40. kerran. Juhlavuonna palkinnon saaneiden yritysten liikeideat tulevat kantamaan vaikeiden aikojen ja kansallisten rajojen yli, kertoi valintaperusteista Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukka. Palkitut yritykset olivat kolmannen polven perheyritys, mylly- ja leivonnaispakasteiden valmistaja Myllyn Paras Oy Hyvinkäältä, Suomen suurin kattotuolien valmistaja Sepa Oy Keiteleeltä, raskaan teollisuuden sekoittimiin erikoistunut metallialan yritys Uutechnic Oy ja tiehöyliä valmistava Veekmas Oy Kiteeltä.

Yrittäjä maailman matkassa

Yrittäjäpäivien lauantaiaamupäivän viestintäpäällikkö Jarmo Hyytiäisen juontamassa seminaarissa tarkasteltiin yritysten ja ympäristön yhteiseloa. Miten yritykset voivat tehdä bisnestä luontoa kunnioittaen, energiaa säästäen ja kasvua ylläpitäen, sekä miten uhkaava taantuma taitetaan uuteen nousuun ja mihin tämä maailma on matkalla.

Seminaarin tunnelmaa viritteli aluksi laulava eräopas Kai Hyttinen, jonka jälkeen Nordean pääekonomisti Leena Mörttinen varoitteli pelkäämästä, kun edessä on hitaan talouskasvun vuodet. -Puheet lamasta ovat liioiteltuja, mutta epävarmuus on hankalaa. Jos kukaan ei osta eikä investoi, se on myrkkyä taloudelle. Tätä pelkoa pitää yrittää hallita ja Suomessa erikoisesti, koska meillä on paljon vähemmän syytä huoleen kuin muilla. Erityisesti Mörttinen toi esille velkakuplan Espanjassa, jossa vaihtotaseen vaje on toiseksi suurin maailmassa. -Amerikan vaikeuksista puhutaan paljon, mutta siellä on totuttu vaikeuksista selviämään ja tullaan nytkin selviämään.

Elinkelpoisia yrityksiä ei saisi päästää liian helposti konkurssiin vaikeuksien kohdatessa, sanoi Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä. Hän kertoi Finnveran pyytäneen Suomen hallitukselta luotonannon ja takauksien kattosumman nostamista 3,2 miljardiin euroon. Hän kehotti pieniä yrityksiä Suomessa lisäämään yhteistyötä tai liittoutumaan yhteen, jolloin ne pärjäisivät paremmin kansainvälisessä kilpailussa.

Matkailuyrittäjä Kyösti Pietikäinen sanoi nykyisen ilmastonmuutoksen aikaan lumivarmuuden olevan vahva kilpailuvaltti ulkomaisille turisteille. Hän tietää mistä puhuu, koska hänen yrityksensä Harriniva Oy Länsi-Lapissa tuottaa matkailijoille Lapin luonnon keskellä unohtumattomia elämyksiä monipuolisilla aktiviteeteilla.

Lappset Group valmistaa leikkivälineitä, joissa pääraaka-aine on puu. Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo kertoi, kuinka yrityksessä on alusta pitäen kannettu vastuuta ympäristöstä, jonka yleisesti ajatellaan aiheuttavan vain ylimääräisiä kustannuksia. –Ei pidä tyytyä ajattelemaan sitä vain kuluna, vaan sen voi kääntää tuloksi. Meillä ympäristövastuu on yrittämisen elinehto, totesi Ikäheimo.

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola kertoi, että matkailukin tarvitsisi tutkimusta. Se on maailmassa hyvin suuri teollisuuden ala, mutta sitä on hyvin vähän tieteellisesti tutkittu.

Keskustelussa tuotiin esille, että pienyrittäjät tarvitsisivat koulutusta ilmastonmuutosasioissa.

Päivien viihdeohjelma oli monipuolista. Perjantai-iltana kokoonnuttiin tulojuhlaan tonttulakit päässä maan alle rakennettuun SantaParkkiin. Lauantai-illan juhlagaalan juonsi Käki- ja Kautokeinon kapina –elokuvista kuuluisaksi tullut lappilainen näyttelijä Anni-Kristiina Juuso. Kolttasaamelaista joikua esitti Tiina Sanila ja lavalla nähtiin myös Lapin Balettiopiston nuorten esittämä Poro –Step. Musiikkia esitti Rovaniemen viihdeorkesteri & Markku Ketola ja Tero Huhtala.

Yrittäjäpäivät päättyivät sunnuntaina jumalanpalvelukseen Rovaniemen kirkossa juhlajumalanpalvelukseen. Ensi vuonna Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät ovat Helsingissä.