Kontio SmartLog -tuotantolinjasto-halli vihittiin käyttöön 28.1.2019

Kontio_tehdas_ulko (1)

Käyttöön vihitty uusi 3300 neliömetrin Kontio SmartLog -tuotantolinjasto-halli koneineen on Kontion historian suurin yksittäinen investointi, arvoltaan noin kuusi miljoonaa euroa.

 

Kontion painumaton SmartLog-hirsi mahdollistaa täysin uudenlaisen ja rohkean lähestymistavan hirsirakentamiseen

 

Kontiolla vihittiin maanantaina 28.1. uusi Kontio SmartLog -tuotantolinjasto hirsivalmistusta varten. Vihkimisen suoritti nauhan leikkaamisella pääministeri Juha Sipilä yhdessä PRT-Forest konsernin toimitusjohtaja Mika Rytkyn ja Kontion toimitusjohtaja Keijo Anttilan kanssa. Tilaisuuteen oli kutsuttu noin 100 hengen arvovaltainen joukko, mukana myös useita kansanedustajia eri puolilta maakuntaa. Puheiden jälkeen oli tehdaskierros ja linjaston esittely tehtaanjohtaja Tapio Anttosen johdolla. Musiikkia esitti maailmallakin palkittu pop-kanteletar Ida Elina. Juhlakahvien aikana oli vilkasta keskustelua ja kuulumisten vaihtamista eri puolilta maata tulleiden kutsuvieraiden kesken.
Sipilän mukaan hallitus on edistänyt puurakentamista osana byrokratian purkua ja pyrkinyt puun käytön lisäämiseen.
-Vaikka uudistuksia on tehty, on rakentamismääräyksissä edelleen kohtia, joilla puurakentamista voitaisiin helpottaa. Ilmastoystävällinen puurakentaminen on syytä asettaa tulevalla vaalikaudella etusijalle julkisissa rakennushankkeissa. Norja on jo tämän päätöksen tehnyt.
-Suomen metsät kasvavat reilusti enemmän kuin niitä käytetään. Metsien käyttöä voidaan lisätä kestävällä tavalla. Tarvitsemme satsauksia tutkimukseen, tuotekehitykseen ja metsänhoitoon. Arvostan suuresti metsiä hyvin hoitavia metsänomistajia, puunkorjuuta ja kuljetusta tekeviä ammattilaisia, metsäteollisuuden työntekijöitä ja niitä huippuosaajia, jotka kehittävät puupohjaisista raaka-aineista uusia huipputuotteita, mainitsi Sipilä.
Pääministerin mielestä puurakentamisen lisäyksen hyödyt ovat kiistattomia. Lisääntyvästä puurakentamisesta hyötyy ihmisten terveys, ilmasto ja kotimainen yrittäjyys sekä työllisyys.

Suuremmat ja vaativimmat rakenteet mahdollisia
Kontion edustajat kertoivat puheissaan kyseessä olevan merkittävästä investoinnista moderniin hirsirakentamiseen, jolle Kontio näkee kasvavaa kysyntää niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin. SmartLog™ mahdollistaa täysin uudenlaisen ja rohkean lähestymistavan perinteiseen hirsirakentamiseen. SmartLog™ on markkinoiden edistyksellisin painumaton hirsi, joka mahdollistaa modernit ja haastavat rakennustekniset ratkaisut niin yksityis- kuin julkisrakentamisessa. Yhä suurempien ja vaativampien rakenteiden toteuttaminen hirrestä on nyt mahdollista Kontion painumattoman hirren ansiosta.
-Kontion historian suurin yksittäinen kuuden miljoonan euron investointi sisältää tuotantolaitteistot sekä tehdasrakennuksen. Investoinnin seurauksena Kontion kapasiteetti ja tekninen etumatka kasvavat. Yhtiön kilpailukyky nousee uudelle tasolle ja edesauttaa menestystä myös vientimarkkinoilla. Puurakentamisen lisääminen ja Kontion investoinnit tukevat myös selvästi kestävää kehitystä ja vähähiilisen rakentamisen tavoitteita, kertoi toimitusjohtaja Keijo Anttila.

Kontio tuntee puun
Tilaisuuden avajaispuheessaan emoyhtiö PRT-Forest konsernin toimitusjohtaja Mika Rytky sanoi Kontion tuntevat puun, erityisesti pohjoisen tiheäsyisen männyn.
-Käyttämämme mänty kasvaa puhtaassa Suomen luonnossa lähellä napapiiriä. Puun ydin on tiheää ja kestävää, joten arktisesta männystä rakennetut hirsitalot kestävät elämää useiden sukupolvien ajan.
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen totesi Kontion investoinnin uuteen tehdaslinjastoon olevan todella merkittävä tapahtuma Pudasjärven kaupungin kannalta.
-Samalla se on osoitus siitä, että pohjoisen hyvin hoidettu metsä ja siitä pitkälle jalostetut, markkinoiden kysynnän mukana kehittyvät ja korkealuokkaiset puuteollisuuden tuotteet tuovat toimeentuloa meidän alueemme kotitalouksiin myös pitkälle tulevaisuudessakin.

Heimo Turunen

IMG_8920

Pääministeri Juha Sipilä vihki uuden tuotantolinjastohallin leikkaamalla halliin viritetyn nauhan. Häntä avustamassa toimitusjohtaja Keijo Anttila ja PRT-Forest konsernin toimitusjohtaja Mika Rytky.

IMG_8934

Juhlatilaisuuteen kuuluneeseen tehdaskierrokseen ja linjaston esittelyyn kuului mm. painumattoman hirsirakenteen esittely.

IMG_8944

Juhlakahvipöytä oli hirsinen ja tukeva.

IMG_8948

Pääministerillä oli kysyntää keskustelukumppanina. Pudasjärven kaupungin edustajia yhteisessä kuvassa Sipilän kanssa.

IMG_8927

Juhlaan osallistui noin sadan hengen kutsuvierasjoukko.